Selasa, 30 Juli 2013

Yesus Gembala yang Baik


Yesus Gembala yang Baik


TUHAN, gembalaku yang baik
( Mazmur 23 : 1 - 6 )
 1 Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2 Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; 3 Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. 4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. 5 Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah. 6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.

Gembala yang baik
( Yohanes 10 : 1 – 21 )
1 "Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok; 2 tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. 3 Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya ke luar. 4 Jika semua dombanya telah dibawanya ke luar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. 5 Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari dari padanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." 6 Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian kepada mereka. 7 Maka kata Yesus sekali lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu. 8 Semua orang yang datang sebelum Aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 9 Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 11 Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya; 12 sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. 13 Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14 Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku 15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. 16 Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 17 Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya kembali. 18 Tidak seorangpun mengambilnya dari pada-Ku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang Kuterima dari Bapa-Ku." 19 Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata: 20 "Ia kerasukan setan dan gila; mengapa kamu mendengarkan Dia?" 21 Yang lain berkata: "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan; dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?"

            Pengertian gembala dalam alkitab ada 2 macam gembala, yaitu :
·  Gembala yang menggembalakan ternak
·  Gembala yang mengasuh dan membina manusia

   Yesus menggambarkan diriNya sebagai Gembala yang baik. Umat Tuhan/orang percaya sebagai domba-dombanya.

            Tugas seorang gembala yaitu :
·  Mencari makanan dan minuman untuk domba-dombanya
·  Melindungi domba-dombanya dari cuaca buruk/binatang buas

            Senjata yang dipakai seorang gembala adalah :
·  Gada ( tongkat pendek ) menjadi senjata pertahanan dan disiplin.
·  Tongkat dipakai untuk :
·         Mendekatkan domba dengan gembala
·         Menuntun ke jalan yang benar
·         Menyelamatkan domba dari kesulitan
           
Gada melambangkan kekuatan, kuasa dan wibawa Allah.
Gada dan tongkat Allah menjamin kasih dan bimbingan Allah dalam kehidupan kita.

            Yesus adalah Gembala yang baik. Ia bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang dalam memelihara umatNya. Kesediaan Yesus membeirikan nyawa untuk domba-dombanya.

            Ciri-ciri gembala yang baik :
·  Bersikap lemah lembut
·  Tegas
·  Penuh kasih sayang
·  Rela berkorban
·  Tidak mementingkan diri sendiri
            Ciri – ciri gembala upahan :
·  Bertindak kejam dan keras
·  Mementingkan diri sendiri
·  Mencari keuntungan sendiri
·  Membiarkan domba-dombaNya


Yohanes 10 : 10
“Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.”